Ogółem
W Polsce
Na świecie
Zalety i wady

Elektrownia wodna w Polsce

Zasoby hydroenergetyczne Polski szacowane są na około 13,7 TWh rocznie. Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym (dla porównania Norwegowie uzyskują z energii spadku wody 98% energii elektrycznej). Małe wykorzystywanie elektrowni wodnych spowodowane jest nieurozmaiconą rzeźbę terenu oraz małym spadkiem rzek. Porównując elektrownie wodne dostarczają około 25% światowej produkcji elektrycznej. Pozyskiwanie energii z tej metody najwięcej stosują kraje skandynawskie takie jak Norwegia, lub Kanada i Nowa Zelandia. Na tle Europy pod względem ilości wody na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę 26 państw, Polska znajduje się na 22 miejscu.

Procentowy udział energii elektrycznej w Polsce
klikmychą
Mapa elektrowni w polsce

Łączna moc elektrowni wodnych w Polsce wynosi około 2100 MW, a samych elektrowni szczytowo-pompowych 1330 MW Istnieje około 300 małych elektrowni wodnych o łącznej mocy 250 MW. Są to siłownie o mocach do 200 kW. W Polsce przewiduje się rozwój małej energetyki wodnej, ponieważ w porównaniu z dużymi elektrowniami mają więcej zalet oraz są bardziej ekologiczne. Duże możliwości rozwoju małych elektrowni istnieją na terenie jezior mazurskich oraz na południu kraju w górach. Niestety jak na razie w Polsce nie jest realizowany żaden program rozwoju energetyki wodnej.

Większe elektrownie występujące w Polsce
klikmychą
Mapa elektrowni w polsce

Elektrownia wodna na świecie

W 2003 roku przez hydroelektrownie wyprodukowano 2650 TWh. Państwo, które wytwarza najwięcej energii z elektrowni wodnej to Brazylia. Produkuje ona co roku około 304 TWh (tera wato godzin). W Kandzie hydroelektrownie stanowią najważniejsze źródło energii. Potencjał hydroenergetyczny Kanady szacuje się na 118000 Wh. W Rosji działa największa elektrownia wodna w Europie, która leży na najdłuższej rzece w Europie Wołdze. Rosja zajmuje piąte miejsce pod względem produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnej, wyprzedza ją jednak USA z produkcją na poziomie 269 TWh. W krajach Unii Europejskiej prócz Francji (65, 2 TWh) najwięcej energii w elektrowniach wodnych w 2003 roku wyprodukowano w: Szwecji, Włochach, Hiszpanii.

Stopień wykorzystania energetycznego rzek w Europie

Szwajcaria 92%
Francja 82%
Hiszpania 79%
Norwegia 63%
Szwecja 63%
Austria 49%
Polska 14%

Zalety i wady elektrowni wodnej

Zalety

Podczas wytwarzania energii przez elektrownię wodną do atmosfery nie dostają się zanieczyszczenia, czyli produkowana jest „czysta” energia. Poziom hałasu w małych elektrowniach wodnych jest niski w stosunku do dużych elektrowni. Ich obsługa potrzebuje jedynie sporadycznego nadzoru technicznego. Regulują również stosunki wodne w najbliższej okolicy. Powstawanie zbiorników wodnych przyczyniają się do rozwoju turystyki i rekreacji.

Wady

Budowa elektrowni zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia. Duży zbiornik charakteryzuje się większym parowaniem i zmienia wilgotność powietrza na stosunkowo dużym obszarze. Podczas podniesienia poziomu wody może wystąpić również erozja brzegów, a także zatapianie nadbrzeżnych siedlisk lęgowych ptaków. Również gromadzenie osadów dennych i glonów, przyczyniają się do niedotlenienia zbiornika, przez co dochodzi do masowego śnięcia ryb.

Design by ragero